Pro sponzory

 • možnost se zviditelnit na našich vystoupeních a soutěžích po celé ČR.

 • Vaši reklamu a odkaz umístíme na našichstránkách a propagačních materiálech

 • volný vstup na akce pořádané TCK VIRGINIA

 • vystoupení na vaší akci, večírku nebo prezentaci firmy.

 • záleží pouze na domluvě, výši vašeho příspěvku popř. poskytnutým materiálním vybavením

   

   

  (Výtah ze zákona)


  Dle zákona o daních z příjmů c.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  §15 odst. 5 Od základu daně lze odečíst hodnotu daru poskytnutých na podporu a ochranu mládeže, na financování kultury nebo na tělovýchovné a sportovní činnosti,..... pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  § 15 odst.6 Dary poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti a rozdělují se stejně jako základ daně podle §7 odst. 4 nebo 5.